PARKOVANIE, BUDE AKO NEBOLO a väčšina pripomienok poslancov aj tak neprejde.

Autor: Ján Mrva | 17.5.2019 o 13:14 | (upravené 22.5.2019 o 18:16) Karma článku: 10,01 | Prečítané:  14307x

Valloteam čiastočne ustupuje nielen odchodom zo zastupiteľstva, ale jeho ústupky voči občanom nie sú dostatočné.Mnohí poslanci NEsúhlasili preto, že nemajú GARANCIU zapracovania ich pripomienok do VZN a štatútu a REÁLNE ju NEMAJÚ.

             Na úvod iba zopakujem PARKOVACIU POLITIKU  TREBA  a preto sa o nej diskutuje už deviaty rok a už v roku 2018 bola pripravená na schválenie a dohodnutá s starostami a prerokovaná    x tý krát aj miestnymi zastupiteľstvami . Bola len obava nás mestských poslancov, že sa jej prevádzka posunie koncesnými zmluvami na firmy mimo mesta tak ako je tomu v Starom meste s firmou BPS, ktorú s tadiaľ nevedia dostať roky aj napriek snahe aspoň 3 bývalých starostov a ešte 6 rokov ju tam musia strpieť čo potrvdil aj súd a zisky z nej teda plynú zväčša do súkromnej firmy namiesto toho, aby išli do mestskej časti.

Aktuálne k veci. Okrem Nového mesta už prebehli verejné diskusie vo všetkých veľkých mestských častiach a myslím, že už aj všetky miestne zastupiteľstvá sa vyjadrili k predloženému návrhu VZN a Štatútu mesta s množstvom pripomienok.

Na miestnych zastupiteľstvách sa poslancom dookola mylne opakovalo, že musia návrh schváliť a až potom sa bude prihliadať na ich pripomienky, lebo taký je postup, akoby sa na zásadné pripomienky zastupiteľstiev k návrhu pri jeho neschválení NEPOZERALO a odignorovali sa, čo sa určite takto nestane. Nie je to tak a na pripomienky aj nesúhlasiacich mestských častí sa bude politicky prihliadať, veď ako inak prejaviť dobrú vôlu a snažiť sa zapracovať aj pripomienky nesúhlasiacich mestských častí ako tým, že sa väčšinu ich závažných pripomienok snažím do návrhu vložiť či ich prípadne dorokovať. 

        Veď po zverejnení VZN v stredu 22.5.2019, kde by sa mala väčšina akceptovaných pripomienok zapracovať (o čom silne pochybujem, že väčšina sa akceptuje a zapracuje hlavne poslanci by si to mali sledovať), sa  tak isto budú môcť opäť poslanci, ale aj občania svojimi pripomienkami prihlásiť v 10 dňovej lehote a malo by sa o nich rokovať. 

           V podstate toto kolečko prerokovaní na mestských častiach je politická hra o TRÓNY ( alebo rozdanie kariet pred mestským zastupiteľstvom), teda o počet s predloženým návrhom NEsúhlasiacich mestkých častí (viem o Vrakuni, Starom a Novom meste a NEsúhlasili preto, že nemajú garanciu zapracovania ich pripomienok do VZN a štatútu a REÁLNE NEMAJÚ ) a ak ich je menej ako 10 tak je potrebných iba 3/5 prítomných poslancov a nie všetkých poslancov.

V štatúte sa píše v Čl. 103 (1) Návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava s mestskými časťami. Starosta zašle primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného mesiaca odo dňa požiadania. Po vyhodnotení pripomienok mestských častí návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokujú vecne príslušné komisie mestského zastupiteľstva.

(2) Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.

(3) Ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.   

          Teda  netrpezlivo budeme čakať na zverejnenie dopracovaného návrhu VZN a dodatku Štatútu mesta s už zapracovanými požiadavkami a pripomienkami miestnych zastupiteľstiev a následne aj my občania , ale i poslanci miestnych častí sa vyjadríme pripomienkami na zlepšenie návrhu. Už dopredu som zvedavý na ich vyhodnotenie.

          Vo všeobecnosti boli požiadavky a pripomienky poslancov z metských častí v duchu otázok aj nás aktivistov, ktoré sme sa v verejne na sociálnych sieťach pýtali predkladateľov a tak aspoň táto osveta mala aj dobrý dopad, že sa mnohí poslanci z mestských častí prebrali a začali sa pýtať a obhajovať záujmy nie vedenia magistrátu, ale záujmy svojich obyvateľov v mestských častiach.  

Požiadavky staromestských poslancov zhrnul Boris Ažaltovič v pozmeňovacom návrhu. Zastupiteľstvo v ňom žiada primátora:
- zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za parkovanie,
-dopracovať návrh dodatku na základe pripomienok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019
- zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy dopadu zavedenia parkovacej politiky.
„Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento (pôvodný) návrh,“ povedal Ažaltovič a dodal, že materiál možno už nikdy nedostanú na stôl. Preto je potrebné jasne sformulovať a prerokovať všetky pripomienky práve teraz. „Myslím si, že zastupiteľstvo je na to, aby sa diskutovalo. A myslím si, že je dobré, aby sme to dostali na stôl ešte raz,“ dodal.

Pani poslankyňa Satinská dodala, že chýbajú Tvrdé dáta a nechápe chvat s akým sa to celé pripravuje a aj p. starostka Aufrichtová  sa vyjadrila, že mala málo času dorokovať s poslancami chýbajúce záadné podrobnosti a viac ani garanciu možnosti pripojenia sa a odpojenia sa mestskej časti od parkovacej politiky tu je viac: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/54797-aufrichtova-prehovorila-toto-mi-prekaza-na-navrhu-parkovacej-politiky

V Petržalke poslanci návrh schválili , ale až s 24 pripomienkami  (doplnené https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/05/Stanovisko-mestskej-%C4%8Dasti-k-N%C3%A1vrhu-VZN_parkovanie_konecne.pdf  https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/05/Stanovisko-mestskej-%C4%8Dasti-k-N%C3%A1vrhu-dodatku-%C5%A0tat%C3%BAtu_emisn%C3%A9-zony_konecne.pdf https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/05/Stanovisko-mestskej-%C4%8Dasti-k-N%C3%A1vrhu-dodatku-%C5%A0tat%C3%BAtu_parkovanie_konecne.pdf ) a zásadnou pripomienkou bola podľa poslanca M. Draguna RODINNÁ KARTA:

RODINNÁ PARKOVACIA KARTA by bola vydávaná:
1. len na jedno auto v domácnosti so splnením podmienok získania rezidencnej karty podla pracovného návrhu PP vedenia mesta 2. pre deti do 10 rokov  3. obsahovala by predĺženie časového limitu možnosti parkovať v iných rezidenčných zónoch z 2 hodín na 4-6 hod. za deň.

Novomestskí poslanci chcú výhody aj pre druhé auto a 4 hodiny parkovania zadarmo denne a nie tak ako v Prahe 50 : 50 delenie príjmov s mestom z kariet a z hodinového parkovného, ale súhlasili by aj s deľbou 70:30 pre mesto a nie ako dnes 85:15 z hodinového parkovania, lebo je pravdou, že v NM parkuje cez deň veľa bratislavčanov čo idú do NM za športom či prácou či nákupmi.

Vrakunskí poslanci podobne ako staromestkí požiadali o doplnenie informácií podkladov a sú ochotní opäť o návrhoch rokovať. 

        Mne NEBOLO stále viackrát odpovedané predkladateľom primátorom a jeho poradcami teda kompetentnými ani mestskými poslancami čo to obhajujú na nasledujúce verejné otázky (parafrázujem): 

"PÝTAM SA kompetentných za  Bratislavčanov  K PARKOVACEJ POLITIKE, ČI SME SA POHLI ĎALEJ V POTREBNÝCH VECIACH K ROZHODNUTIU PRE POSLANCOV:

1, vieme, že poslanci po Bratislave sa prebrali a neschvalili návrhy v SM, Vrakuňa teraz aj v NM a to preto že nemajú garanciu zapracovania ich pripomienok a aj tak si k tomu schvalili PRIPOMIENKY k návrhu a som zvedavý na ich zapracovanie,

2,PODSTATNÉ: Prosím Vás, už sú zverejnené MAGISTRáTOM k predloženému návrhu odhadované prijmy z kariet a príjmy z hodinového parkovného a predpokladané výdaje v mil Eur? K tak zásadnej veci je to úplná nevyhnutnost a ak sa zámerne nezverejnil tak je to zle lebo je to UTAJOVANIE a ak sa nezverejnil , lebo nie je tak je to DILETANTIZMUS a ani jedno nie je dobre a je predsa našim právom vediet scím sa ráta ved to sú verejné a nie súkromné zdroje, a ak by to takto spravil Nesrovnal nenechali by na ňom nitku suchú ani v Denníku N či SME či Týždni.

3, Presné počty parkov. miest v mč a koľko ich ubudne vyznačením v súlade s doprav. predpismi?

4,je harmonogram výstavby parkovacích domov a spustené stavebné proces - štúdiu z 2017 máte na meste

5, predľženie električiek na konce mesta kedy budu projekty UR a SP a k nim záchytné parkoviska'? termíny presne napr. 12/2021 Rača 06/2022 Vajnory atd Dúbravka Vrakuňa

6, Čo s Filiálkou dopravným srdcom mesta na Trnavskom mýte kam vlakmi možu prísť ľudia z SC, PL, MA, TT, TN, NR a ale aj Rače a Vajnor, Vrakune, Lamača  a prestúpiť dalej ako sa naháňa Ministerstvo Dopravy a ŽSR V TEJTO VECI stepuje tam primátor u nich stále a tlačí ich so realizácie?

7, druhá a tretia karta budú mať výhody tiež a prečo by nemali mať ?

8, všetky karty by nemohli byť za 50 E a vyhli by sme sa súdnym sporom v nerovnosti práv čo už mnohí občania avizuju a este čo je horšie aj hádaniu sa v bratislavských rodinach s dospelými detmi kto má druhe a tretie 4 auto- otec mama dcera syn ?

9, Kam chcete uskladniť polovicu áut z Bratislavy ked´že ich je 311tis a parkovacích miest je cca 84 tisíc a a treba byť realisticky a nie insitne sarkastický pls, že všetci začnú kolobežkovať a bicyklovať? Ved toľko postelí nemáme v bratislavských nemocniciach, koľko by tam bolo zrazených ľudí, lebo adekvátne cyklotrasy ešte nemáme a dlho nebudeme mať.

Ja sa pýtam nielen za seba , ale aj za desaťtisíce  bratislavčanov?

Myslím, že ako bratislavčania budeme pozorne sledovať, to čo sa zverejní 22.5.2019 a aj to ako budú mestskí poslanci z mestských častí, kde dali pripomienky k návrhu teda zo všetkých mestských častí žiadať zapracovanie ich pripomienok do návrhov a ako budú nakoniec hlasovať na avizovanom júnovom zastupiteľstve.

 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Gröhling by mohol na revanš blokovať Matovičov plán, ale neurobí to

Do Vianoc otvoria aj školu, kam chodia Matovičove dcéry.

Dobré ráno

Dobré ráno: Lučanský mal brať úplatky. Kedy sa skončí zatýkanie?

Čo to vypovedá o štáte v ktorom sme žili?


Už ste čítali?