Skrátená verzia - FAKTY verzus MÝTY, POVESTI A KLAMSTVÁ o obchode na kruhovom objazde

Autor: Ján Mrva | 13.1.2019 o 17:30 | Karma článku: 2,22 | Prečítané:  957x

 ....Lidlu sme prerušili dvakrát konanie za účelom doloženia dokumentov a námietok a napriek tomu, že ich doložili som čakal na výsledky referenda. Nemusel som, ale považoval som to za svoju občiansku povinnosť, ...

    Bol som požiadaný, aby som napísal aj kratšiu verziu blogu z 10.01.2018  https://janmrva.blog.sme.sk/c/499860/fakty-verzus-myty-povesti-a-klamstva-o-obchode-pri-kruh-objazde-letisku-a-referendach.html. Tiež siaha až 13 rokov dozadu a odkrýva súvislosti v histórií letiska, obchodu na kruhovom objazde a iba volebný zmysel referend a má odborné stanoviská stavebného úradu a poodhaľuje aj motivácie aktérov. Vieme, všetci veľmi dobré, že všetko dobré sa dá použiť aj na zlé a krásny príklad je aj, že pre našu informovanosť veľmi prospešné rozšírenie sociálnych sietí vie zveličenými, prekrútenými až poplašnými pseudosprávami - dezinformáciami - nepravdami zahltiť priestor. Najlepšie to vedia využiť dezinformačné weby a FB stránky s trolmi, ale aj nenávistní pisatelia - hejteri, ktorí vedia z večera na ráno pošpiniť, hoci koho, hoci čím a hoci ako a naše orgány činné v trestnom konaní sa len bezzubo prizerajú. Zo slušných ľudí urobia darebákov a naopak z darebákov zase slušných a bezúhonných ľudí a tí si všetko kúpia a kašlú na všetky pravidlá slušnosti, etiky a morálky. Poznáte určite všetci pokrivené heslo Goebelsovej propagandy „Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou“ čo platí i dnes a naši neprajníci tisíckrát budú opakovať lož a ja budem tisíc + prvý krát opakovať pravdu, ​​

            Neustále a vytrvalo zopár ľudí okolo neúspešného kandidáta na starostu Vajnor nenávistne trúbi do sveta jedovaté lži o mne a kolegoch v zmysle  „Zabudnite na všetko dobré čo tu Mrva za 12 rokov s poslancami porobil.  "Verejné stavby pre ľudí" nový prekrásny Dom kultúry, dve nové škôlky, dva živé moderné revitalizované parky, prístavbu 5 tried školy, školskej jedálne, cyklotrasa Jurava I a II s mostíkmi, multifunkčné ihrisko, dostavaná splašková kanalizácia a prečistená dažďová kanalizácia a postavené poldre na odvodnenie ciest, opravené kilometre ciest a chodníkov, nové prechody a semafory, zachránené 2 objekty vajnorského ľudového domu - NKP a výborne rozbehnutá podpora kultúry a športu atď a ešte hlasno hlásajú spoluobčanom, že zabudnite aj nato, že ŽIADEN  veľký developerský projekt sa vo Vajnoroch za 12 rokov jeho pôsobenia nezrealizoval.

Veď to čo spravili Mrva bola jeho a ich psia povinnosť (viete sami, že to takto vôbec nie je) a teda verte len nám hlučným podporovateľom neúspešného kandidáta na starostu, že problémom Vajnor sú len dve veci, ktoré Vám podsúvame my a nič iné nás vo Vajnoroch netrápi a to len „obchod na kruhovom objazde a letisko.“ No a opakujú dookola ako verklík, že nič viac tu netreba pre ľudí riešiť iba toto. To je dnes také parafrázované heslo tejto skupiny s ich spriaznenými médiami „Zabudnite na Mrvu a jeho kolegov oni sú zlí a nič dobré neurobili“ 

a s ohováraním idú bezohľadne a nemilosrdne hlava ne hlava proti každému, kto s nimi nesúhlasí, stačí si pozrieť FB komenty. Radšej ich nemenujem, však viete, že sa ozvú sami. Teda zabudnite na Mrvu a bývalý pokoj v mestskej časti, teraz sme tu a bude o nás teda všade, ale fakt všade počuť, lebo my to tak chceme a keď to chceme tak môžeme aj zákony porušovať, ohovárať a nielen počas kampane.

          Okolo obchodu na kruhovom objazde sa už popísali kilometre klamstiev a bludov. Nedá sa reagovať a usledovať všetky a všade. V rozsiahlejšom blogu z 10.01.2018  som reagoval na tie najčastejšie a tu tiež kratšie vysvetlím históriu procesu a motivácie konaní tejto rôznorodej skupiny. Na FB fórach sa títo ľudia  vzájomne špirálovite hecujú a vymýšľajú bez znalosti faktov a zákonov i stavebných procesov NOVÉ ZARUČENÉ MÝTY A POVESTI.

          Tejto skupine občanov spojenej z rôznych dôvodov, sme stúpili na rôzne otlaky svojou verejnou činnosťou napr.  nariadením odrezania bilboardov, čo hyzdili desiatku rokov vstup do Vajnor a bol to dlhoročný ťažký boj a to sa neodpúšťa, alebo pokračovaním nimi zdržovaného zákonného procesu schvaľovania územného plánu zóny Šúty zákonne, ale asi inak ako oni chcú, či opakovaným pripomínaním, 

že proces zmeny územného plánu letiska je spustený od mája 2006 zastupiteľstvom p. Zemanovej schválením súhlasného uznesenia aj zadania urbanistickej štúdie pre investora letiska, či presadením novej škôlky na poschodí školskej jedálne, ale historicky  aj tým, že nultý okruh D4 nejde za Chorvátskym a Slovenským Grobom, kde by pre Vajnory nemal, žiaden význam, ale ide pri Šurskom kanály za Vajnormi aby nás ochránil ako membrána pred nájazdmi áut z búrlivo sa rozvíjajúcich lokalít výstavby za Vajnormi (Čierna voda, Triangel, Háje, Groby atd), či od predlženia existujúceho nadjazdu nad kruhovým objazdom ďalej na letisko, ktorý presadzovali a znova oživujú túto možnosť, ktorá nás uzavrie zo západnej strany v lieviku ako myši a ja som zásadne proti tomuto zlému nápadu.

Áno máme na rôzne veci iný názor a my ho roky aj verejne prezentujeme aj k obchodu na kruhovom objazde aj k letisku, ktoré nemá žiadnu zmenu územného plánu, ale kde už 4 roky úspešne funguje obchodné centrum Vajnoria, ktorá nespôsobila vôbec žiadne dopravné ťažkosti, tak ako ani športová hala Hangair či distribúcia TNT, ktorého autá jazdia v noci a nad ránom. Máme aj iný názor ako neúspešný kandidát na starostu a jemu blízki podporovatelia na to, že Slovensko je členom EÚ a NATO čo mu musel prísť vysvetliť aj minister obrany osobne, lebo jeden američan, nemec, francúz, maďar, rumun, a dvaja poliaci z styčného tímu NATO vo Vajnorských kasárňach a pri nich dvadsať slovákov mu pripadalo ako ohrozenie Vajnor a našej krajiny cudzími krajinami. Tak isto aj nikým zatiaľ nepovšimnutá a nikoho neohrozujúca a už dávno zabudnutá a už dva roky pôsobiaca v kasárňach cudzinecká polícia nás mala ohrozovať podľa neho tiež. Máme rôzne názory aj na normálne veci, kde by sme podľa mňa mali mať veľmi podobné názory, ale nechám na posúdenie  čitateľom. Zjavne sme z iného cesta, lebo ja a myslím aj väčšina vajnorákov a bratislavčanov i slovákov je za spoluprácu hrdých, svojprávnych, samostatných národných štátov Európy v EÚ a NATO a podľa starších FB statusov pána neúspešného kandidáta to tak vôbec nie je.

Títo ľudia využili inštitút referenda iba na svoj komunálny cieľ a to vyhrať voľby a získať starostu a poslancov v mestskej časti. To tu ešte, myslím si ani na Slovensku nikto nespravil, aby si volebnú kampaň postavil na referendách a na témach čo sa ťahajú viac ako 10 rokov. Letisko od mája roku 2006 teda viac ako 12 rokov obchode na kruhovom objazde čo sa ťahá od predaja pozemku družstvom asi pred 11rokmi. Traumatizujú a zámerne zavádzajú a rozdeľujú verejnosť znôškou  klamstiev okolo procesu povoľovania obchodu na kruhovom objazde pri vjazde do Vajnor i o procese zmeny UP letiska. Tieto zavádzania,  bludy a klamstvá majú viacero cieľov a to získať politický kapitál pred i po komunálnych voľbách a pošpiniť moje dobré meno a povesť i mojich spolupracovníkov najnovšie aj najbližšej rodiny  s podporou im spriaznených médií. Smutné je, že to šíria demagógovia a populisti bez toho, aby sa oboznámili s pravdou. Dokonca boli leniví si prečítať i odôvodnenie stavebného povolenia, kde sú ich otázky zväčša vysvetlené.

Keďže som nemohol a nechcel ovplyvňovať referendá pred ich konaním, tak svoje stanovisko k referendám píšem až teraz, lebo by som bol vtedy obvinený z ich ovplyvňovania i keď ich obe považujem za zavádzajúce, strašiace a klamúce zámerne ľudí, šíriace poplašné správy s jediným zámerom, uspieť v komunálnych  voľbách.  Obe referendá boli i napriek ich enormnej snahe a zavádzaniu spoluobčanov o ich význame účasťou hlboko pod potrebných 50% a s necelými 36% účasti sú NEPLATNÉ. Mestská časť pripravila podmienky na ich konanie aj nad rámec zákona a petičiarom vyšla v ústrety propagáciou referend  i keď sama referendá neiniciovala a ako píšem vyššie petičiari v svojej kampani doslova strašili občanov a šírili poplašné správy. Zaznamenali sme aj podnety na porušovanie referendového 48 hodinového moratória a samotného referenda nabádaním ako hlasovať. Neplatnými referendami sa skončila od mája trvajúca predvolená zavádzajúca, zveličujúca a ľudí strašiaca kampaň opozície, ktorá svoj cieľ mala nie v samotných referendách, ale v komunálnych voľbách.

Komunálne voľby boli práve témami referend silno ovplyvnené. Pýtajte sa aj Vy v duchu, prečo nezorganizovali referendá v pokoji pred 2-3 rokmi ak by im  skutočne išlo o ich výsledok? 

Tak isto referendum o letisku sa mohlo konať už pred 13 rokmi za pôsobenia starostky Zemanovej a jej zastupiteľstva, ktorá začala v máji roku 2006 schválením súhlasných uznesení na proces zmeny funkčného využitia letiska a zadania pre urbanistickú štúdiu na zmenu územného plánu investorovi letiska. Vtedy pred 13 rokmi pred schválením uznesení jej zastupiteľstvom  by malo takéto referendum aj význam. Však,  nemyslíte? 

Aj vo Vajnoroch platí taký istý stavebný a územno-plánovací zákon ako v celej Slovenskej republike, tak ako aj Ústava SR a stavebné konanie a územné plánovanie má svoj zákonom stanovený priebeh. Organizátori oboch referend to vedeli a referendá na komunálne voľby iba využili. 

Obe referendá na stavebne konanie a územné plánovanie nemajú vôbec žiaden vplyv.  Samospráva môže len redukovať a regulovať investičné zámery a to sme 12 rokov dokázateľne robili, načo sú svedkovia-členovia zo stavebnej komisie ako pri Cepite, tak na letisku, tak aj pri obchode na kruhovom objazde, ale aj pri množstve iných stavieb napr. radová zástavba Šúty, domy na Tibenského ulici, stavba pri zdravotnom stredisku, alebo stavba Diamant, diaľnica D4 po zemi a nie na pilótoch nad D1.

Realita s malou výstavbou vo Vajnoroch je taká ako povedal dlhoročný poslanec a najznámejší vajnorák  pán Marian Zeman na poslednom zastupiteľstve volebného obdobia, parafrázujem  „.... že vo Vajnoroch sa oproti okolitým samosprávam Čierna voda, Slovenský a Chorvátsky Grob, Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Svätý Jur široko-ďaleko úplne najmenej stavia a ak tak regulovane“ a nevidieť to môžu len demagógovia a potvrdzujú aj vajnoráci, lebo naše deti nemajú kde bývať, lebo sú brzdené rozvojové plochy a najčastejšie si teda stavajú na Čiernej Vode domy.

      HISTÓRIA pozemku pri kruhovom objazde, ktorý nebol nikdy obecný Trocha priblížim historický proces okolo obchodu na kruhovom objazde, keďže ten trval viac ako desať rokov a veľa ľudí tu vtedy nežilo ani mnohí aktéri antikampane. Vlastníkom pozemku nebola nikdy mestská časť, ani mesto ako sa tiež mylne tvrdí a uvádza v ich Mýtoch a Povestiach a Klamstvách ktoré, ale s pravdou nemajú nič spoločné. Pozemok pri kruhovom objazde predalo cca pred 10-11  rokmi PD Vajnory. Vtedajší predseda tvrdil, že by  tam mohol byť iný obchod (Kaufland aj Billa aj nejaké rýchle občerstvenie ako MC D), ale aj benzínová čerpacia stanica či obrovské parkovisko pre autobusy, začo by dostali viac peňazí.

Celý proces súčasného obchodu  LIDL na kruhovom objazde, územného a stavebného povolenia trvá neskutočných skoro 5 rokov a tak si to porovnajte s inými stavbami v Bratislave a oveľa väčšieho rozsahu. Z toho proces územného rozhodnutia trval od začiatku roku 2014 a stavebného povolenia od januára 2018 teda skoro rok. Vrátim sa k histórií tohto rozvojového územia Šúty, kde sa a mestská časť sa pustila do mestom v územnom pláne povinného obstarávania územného plánu zóny Šúty na tomto území, do ktorej ako sektor A2 (pozemok pri kruhovom objazde, kde má stáť obchod) patrí aj  územie, ktoré naoko vyzerá ako voľná plocha bez vlastníka zväčša zarastená burinou dobre viditeľná z kruhového objazdu. Toto budí dojem, že plocha je naša - teda obecná, mestská, štátna, ale už všetci v dedine vieme, že to tak nie je. Vieme , že plocha má vlastníka, plocha má v územnom pláne určené možné funkcie využitia a v súlade s nimi vlastník môže tak ako aj ostatní vlastníci pozemkov nielen u nás, ale aj po celej krajine využiť pozemok nato, načo mu to územný plán a zákony a Ústava Slovenskej republiky dovoľuje. To musí rešpektovať nielen mesto, mestská časť, ale aj ja aj Vy aj vlastník a aj ľudia čo sa týmto zámerom cítia byť dotknutí a majú právo si svoje práva ochraňovať nato je zákon. V stavebnom konaní bola mestská časť tak veľkorysá, že zobrala ako účastníkov konania aj desiatky ľudí, ktorí  stavbou nie sú vôbec dotknutí a to bol dôsledok dobrej komunikácie v dlhoročnom procese spracovania zóny Šúty, kde sa už dávno pradávno s občanmi odtiaľ dohodlo, že ulica Tomanová bude utlmená a neprejazdná. Trvá dlho neskutočne dlho a ako skonštatoval kontrolór miestnej časti, je to mrhanie finančnými prostriedkami a strata času, lebo celý proces je roky brzdený pripomienkami občanov z okolia obchodu na kruhovom objazde, ktorí sú zväčša zároveň aj účastníkmi stavebného konania, teda svoje práva a záujmy si ochraňujú v tomto konaní samostatne a využívajú to na celej čiare a žiaľ už aj za ňou. Pre územie zóny Šuty nie je určená  stavebná uzávera, lebo sa čakalo, že sa rýchlo dokončí plán zóny, ale márne. Do doby schválenia zóny Šuty je stavebná  činnosť v jej území usmerňovaná Územným plánom mesta Bratislavy v súlade s jej záväznými časťami a preto sa tam dá stavať a stavia sa a vznikli tam aj radové domy na Uhliskách (ktoré sa redukovali z 210 bytov ako chcel investor na 70 a kvôli ktorým sa súdi s ministerstvom za ušlí zisk) aj domy na Tibenského ulici a aktivisti proti sektoru A2 neberú ohľad aj na stovky vlastníkov pozemkov v zóne Šúty, ale obec musí prihliadať aj na práva ostatných vlastníkov. Preto kým sa neskončí proces schválenia zóny Šúty tak sa budú do plánu zóny zapracovávať vznikajúce stavby a ich zmeny ako tomu bolo aj s domami na Tibenského aj radovkou na Uhliskách a aj s obchodom na kruhovom objazde. Je to aj zákonné aj logické. Mestská časť dala v procese zóny ŠÚTY spracovať  niekoľko čiastkových štúdií podrobnosti sú v veľkom BLOGu.  Spolu : 12.660,-- EUR náklady na štúdie, hlavne rozptylová, hluková a dopravná, ktoré dokázali, že sa tam v sektore A2 rodinné či radové domy či parky stavať nemôžu.

           REALITA – skrátená história súčasnému procesu – územného a stavebnému konaniu  - obchodu na kruh. objazde - Kratšie spolu s stavebnými  odborníkmi vysvetlím. Treba vedieť aj to, že starosta na žiadnom stavebnom úrade na Slovensku nevyhodnocuje došlé námietky, ani nepripravuje územné či stavebné povolenia ak to niekto nevie, tak všetky odborné veci pripravujú nato vzdelaní a osobitne odborne spôsobilí a  oprávnení referenti  stav. úradov. Starosta a odborníci v stav. komisií, ešte v čase zámeru dávajú do invest. zámeru pripomienky k doprave, zeleni, cyklotrasám, životnému prostrediu, vzduchotechnike, neprejazdnosti  atď a to nielen k tomuto zámeru, ale k všetkým a to je na Vajnoroch nezvyčajné, lebo inde toto nerobia.   

Územné konanie trvalo 4 roky. Stavba obchodu a komunikácií má  právoplatné územné rozhodnutie vydané stavebným úradom Mestskou časťou Bratislava – Vajnory, ktoré po odvolaní sa účastníkov konania potvrdil aj Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby ako orgán, ktorý rozhoduje v II. stupni o odvolaniach. Krajský súd zamietol  návrh na priznanie odkladného účinku k žalobe, ktorú na súd podali účastníci.  Územné rozhodnutie je toho času stále právoplatné. Účastníkmi napádané záväzné stanovisko mesta ako orgánu územného plánovania, potrebné k územnému rozhodnutiu malo takýto proces. Dňa 03.03.2014 vydalo hl.m.SR Bratislava Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti pre investora na základe žiadosti zo dňa 09.01.2014, doplnenej dňa 27.01.2014. Účastníci podali žalobu na súd. Krajský súd rozsudkom zo dňa 06.12.2016 žalobu ako nedôvodnú zamietol, nakoľko podľa súdu napadnuté záväzné stanovisko zo dňa 03.03.2014 bolo vydané v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásené VZN č. 17/2011 zo dňa 15.12.2011.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 16.01.2017. Proti tomuto právoplatnému rozsudku bola údajne podaná Kasačná sťažnosť, avšak táto nemá vplyv na právoplatnosť rozsudku ani na právoplatnosť samotného stanoviska. O sťažnosti stavebnému úradu nedal Najvyšší súd, žiadnu vedomosť, lebo s procesom stavebného konania nesúvisí, čo vie aj súd a aj účastníci konania čo tak urobili, ale aj vlastník stavby, ktorý si svoje práva tak ako účastníci bude chrániť a uplatňovať.  Teda, neexistuje toho času prekážka pre nekonanie v stavebných konaniach stavebníka. 

Stavebný úrad mestskej časti je povinný konať v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky v lehotách a nie inak svojvoľne.

Stavebné konanie. stále trvá už rok. Stavebník podal začiatkom roku 2018 žiadosť o 2 stavebné povolenia – hlavný objekt a komunikácie, spevnené plochy. Žiadosti stavebný úrad posúdil po tom, ako stavebník zaplatil správny poplatok a zároveň prerušil obe konania, nakoľko stavebníkovi chýbali úplné doklady k začatiu konania. Stavebník postupne doplnil podanie, preto stavebný úrad mohol oznámiť začatie stavebných konaní, učinil tak koncom  apríla 2018 verejnou vyhláškou. V lehote, podali účastníci  množstvo námietok. Zároveň sa do konania prihlásili ďalší občania, s ktorými stavebný úrad hneď od začiatku konal ako s účastníkmi. Všetky dôvody na zamietnutie sú v odôvodnení rozhodnutí. Lehota na doručovanie uplynula 27. 12.2018 nakoľko rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou. Tohto času beží lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiam, ktorú účastníci konania mali právo využiť a využili ho.

Ešte sa sám seba pýtam opäť, ako je možné, že keď ten Mrva je okydávaný, že napomáhal developerom a  developeri za 12 rokov nepostavili ani letisko, ani obchod na kruhovom objazde a ani CEPIT a neviem si nato ani sám odpovedať, ako je toto možné však za tri volebné obdobia už mal všetko pre nich vybaviť, keď to o ňom tvrdia. Žeby to bolo inak?

Na záver dúfam, že tí čo sa dočítali kratšiu verziu až sem našli vysvetlenia, ktoré doteraz nepoznali a budú ich pravdivo posúvať ďalej a opakujem „....Lidlu sme prerušili dvakrát konanie za účelom doloženia požadovaných dokumentov a námietok a napriek tomu že ich doložili som čakal na výsledky referenda. Nemusel som, ale považoval som to za svoju občiansku povinnosť, ale konal som ako zodpovedný starosta aj celých 12 rokov....“                                                                                 .....Ján Mrva

P.S.: K jednotlivým výhradám spomenutým na rôznych fórach a v médiách uvádzam spomeniem 4 najdotazovanejšie ostatné sú v pôvodnom blogu tu: https://janmrva.blog.sme.sk/c/499860/fakty-verzus-myty-povesti-a-klamstva-o-obchode-pri-kruh-objazde-letisku-a-referendach.html

1, Podpísané stavebné povolenie opustilo sekretariát starostu v pondelok ráno 10.12.2018 po neúspešných referendách – Kasačná sťažnosťMoje medializované stanovisko pre SME a TASR "Verejne na októbrovom zastupiteľstve som prezentoval ja aj stavebný úrad skutočnosť, že akékoľvek referendum nemá vplyv na stavebné konanie. Účastníci konania majú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu. Stavebný úrad spracoval povolenie, ktoré má všetky súhlasné stanoviská opakovane potvrdené. Dátum vyhotovenia listiny nie je obvykle totožný s dátumom podpisu (na veľkých úradoch je aj niekoľko týždňov nie dní rozdiel medzi vyhotovením listiny a podpisom a expedovaním čo asi všetci viete). Podpísané povolenie bolo z kancelárie starostu distribuované v pondelok ráno po neplatnom referende. A následne bolo zverejnené na úradnej tabuli plne v súlade so stavebným zákonomPo splnení podmienok je starosta povinný rozhodnutie podpísať, nemôže svojvoľne zdržiavať."Je jasné, že Kasačná sťažnosť a Podnet na rozklad v EIA  so stavebným konaním nemajú nič spoločné a preto ani Súd ani ministerstvo neinformovali stavebný úrad. Kasačná sťažnosť aj rozklad ide mimo stavebného konania, tieto sťažnosti, podnety smerujú voči právoplatným rozhodnutiam. Nebolo vydané žiadne predbežne opatrenie, na základe ktorého by stavebný úrad vedel napríklad prerušiť konanie. Stavebný úrad musí podľa zákona konať v lehote, na to určenej, ide o prenesený výkon štátnej správy.

2, ďalšie zavádzanie - Veľkosť zastavanej plochy potravín v územnom rozhodnutí 1335 m2 verzus 1701 m2 v stavebnom povolení : Zastavaná plocha stavby je aj v územnom rozhodnutí aj v stavebnom povolení 1529m2  a  netreba si ju pliesť s podlahovou plochou stavby , ktorú uvádzajú  neprajníci na FB a teda nie je to nesúlad s územným rozhodnutím.

3, Údajné nedodržanie zákona EIA – Podnet na rozklad EIA  - Okresný úrad Bratislava /ŽP/ už pri UR vydal rozhodnutie, že zámer sa nebude posudzovať, toto rozhodnutie je právoplatne.Podnet na Rozklad je voči rozhodnutiu ministerstva ŽP, ktorým ministerstvo potvrdilo rozhodnutie okresného úradu , že zámer sa nebude posudzovať, lebo nespĺňa zákonom stanovené kritéria na potrebu posudzovať vplyv na životné prostredie podľa zákona o EIA. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 16.03.2015 v rámci územného konania, navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá  podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 , preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa uvedeného zákona. P. Zemanova podala v roku 2018 podnet na prešetrenie, či zámer nepodlieha predsa len zisťovaciemu konaniu, vo svojom podnete sa odvoláva aj na to, že stavba je podľa katastra navrhnutá v území mimo hranice zastavania. Podľa stavebného zákona je to však irelevantne, nakoľko územie pre zástavbu je také územie, ktoré je napríklad územným plánom  určené na zastavanie. To je tento prípad. Ministerstvo životného prostredia ako orgán, ktorý skúma podnety, napísalo rozhodnutie v roku 2018, že stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Toto rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko p.  Zemanova podala rozklad. O rozklade rozhoduje minister. Stavebný úrad v stavenom konaní rozhodoval na podklade územného rozhodnutia, v rámci ktorého, resp. pred ktorým bolo vydané stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP, že stavba nepodlieha zisťovaciemu konaniu.

4, prerušenie konania ako to tvrdí p. Zemanová pre SME: reakcia na zavádzanie v článku SME, že môžeme prerušiť konanie ešte raz -prerušenia boli počas stavebného konania dokonca až 2x. Prvé bolo, lebo nemali žiadosť úplnú, t.j. chýbali stavebníkovi doklady. Potom bolo aj druhé prerušenie, keď námietky účastníkov konania smerovali proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov paragraf 140b ods. 5 stavebného zákona. V stavebnom konaní sa môže prerušiť konanie z dôvodov určených v zákone, predovšetkým neúplnosť , resp. vyriešenie námietok a stavebný úrad nekoná svojvoľne na základe toho čo chce niekto, ale na základe zákona. Stavba nemá po 2 rokoch súdom potvrdené priznanie odkladného účinku, čiže územné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné a po 11 mesiacoch aj neprávoplatné stavebné povolenia,  voči ktorému sa účastníci konania môžu odvolať a odvolajú sa to som si istý a teda svoje práva si týmto môžu chrániť. Referendum na stavebné konanie nemá vôbec žiaden vplyv čo verejne bolo prezentované veľa krát aj organizátorom referenda a čo organizátori zámerne občanom zamlčiavali. P. Ondruška dopredu vedel a upozorňoval som ho nielen ja, ale aj stavebné aj právnici ho upozorňovali, že referendum ani jedno nie je právne relevantné a bude neefektívne vynaložených je 12 tis Eur von oknom z obecných verejných peňazí čo obci budú chýbať inde napríklad na nákup potrebnej zimnej techniky, či na podporu kultúrnych, športových či spoločenských organizácií mestskej časti .  Výsledok referend nemohol nič ovplyvniť. Vedeli to a bola to len ich predvolebná kampaň. Prečo nezorganizovali referendá pred 2-3rokmi ???  No, lebo neboli komunálne voľby.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Vďaka patrí zodpovedným, ale to najťažšie nás len čaká

V tieto dni neplatia kategórie politickej odmeny alebo odplaty.

Oravčanov hanili za svadby, teraz sú vzorom. A poďakujte vojakom, znelo z každej dediny

Celoštátne testovanie ohrozuje neistá ochota zdravotníkov.


Už ste čítali?